Print
PDF

LIFTOVI

There are no translations available.

Iz ponude izdvajamo

Električni liftovi (sa mašinskom prostorijom ili bez mašinske prostorije)
Hidraulični liftovi (sa mašinskom prostorijom ili bez mašinske prostorije)
Liftovi sa automatskim ili sa poluautomatskim vratima
Kućni liftovi (jama voznog okna oko 200 mm)
Liftovi za osobe sa posebnim potrebama
Teretni liftovi (nosivosti do 5000 kg)
Maloteretni liftovi (servisni liftovi u hotelima, restoranima i sl.) nosivosti od 50 do 300 kg
Noseće platforme (pogodne za rad u skladištima)
Auto platforme (vertikalni transport i garažiranje vozila)
Pokretne trake i stepenice

Parking sistemi

Pošto se firma bavi servisom i rekonstrukcijama postojećih postrojenja, za prevoz lica i roba vertikalnim i kosim transportom, u ponudi se nalaze i komponente za liftove, pokretne trake i stepenice.

Automatska i poluautomatska vrata za liftove
Vučne mašine
Šine
Čelične sajle
Kaiševi
Kablovi
Odbojnici
Upravljački paneli
Hidraulično ulje
i svi ostali potrebni dijelovi za nesmetano i bezbjedno funkcionisanje postrojenja za vertikalni ili kosi transport lica i roba.