Print
PDF

Auto platforme

There are no translations available.

Upotrebom hidrauličnog sistema za garaže KleemannPark obezbeđuje se parking za dva ili četiri vozila na prostoru koji je predviđen za jedno odnosno dva vozila. 

Isto tako u objektima gde postoji potreba za vertikalnim transportom vozila sa vozačem između dva ili više nivoa i nije moguća izrada betonske nagibne rampe, KLEEMANN je projektovao specijalne sisteme - uređaje za podizanje automobila 

Prednosti:

Za svaki slučaj radi se studija u tehničkoj službi KLEEMANN

Laka i brza montaža

Kompletna sertifikacija i oznaka CE

Garancija i kvalitet