Print
PDF

Liftovi za osobe sa posebnim potrebama

There are no translations available.

Prateći povećane zahteve ljudi sa smanjenom pokretljivošću, kod starih liftova, radi bezbednog korišćenja, potrebno je ispitati: 

ulazi u kabinu lifta – vrata

kabina – dimenzije i oprema

registar i pozivne kutije na svim prilazima i

komfor vožnje i tačnost pristajanja kabine u stanicama

Pored liftova za ososbe sa posebnim potrebama kod nas se mogu nabaviti i sistemi za podizanje kolica

Freestair za kolica je projektovan da bi omogućio korisnicima invalidskih kolica da mogu brzo, sigurno i udobno da priđu ili koriste svaki građevinski objekat gde ugradnja i korišćenje lifta nisu mogući. Mogu da se montiraju i u unutrašnjim i u spoljnim prostorima i da se učvrste kako o zid tako i o držače na tlu. Predstavljaju idealno rešenje i za privatne i za javne prostore.

PREDNOSTI 
Rad potpuno kontrolisan sa baterijama na punjenje ili  uz trofazno napajanje
Osmišljena za optimalnu sigurnost i udobnost
Veoma otporna konstrukcija
Mogućnosti prilagođavanja bočne pregrade
Estetika koja je prilagođena vašem okruženju
Minimalni zahtevi za prostor za montažu
Laka i brza montaža
Minimalno održavanje
Sertifikacija sa znako  CE i sertifikat o pregledu tipa proizvoda
Nemačka proizvodnja